18 Kvě

Členské příspěvky

Výše plateb na sezónu:

stávající člen – 600,-Kč

nový člen – 800,-Kč

brigády / počet hodin brigád 5 hodiny á 150,-Kč

mládež do 18ti let: 300,-Kč

děti do 12 let bez poplatku

cena za klíč od kurtů pro nově členy: 50kč

Platby prosíme hraďte na účet:
2401564674/2010  – jedná se o transparentní účet zřízený u Fio banky.

Variabilní symbol:

telefonní číslo člena

Do poznámky VŽDY uveďte jméno člena, popř. členů, za které je hrazeno!

Splatnost příspěvku je do 31. 5. !

V případě nezaplacení příspěvku v termínu do 30.5. následuje 20% penále (po výzvě) při zaplacení do 31. června.

Po 1. červenci bude na nejbližší schůzi výboru rozhodnuto výborem o členství daného člena..